In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5554 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5207 - 25%)

Mäkké zručnosti (5139 - 25%)

Manažérske zručnosti (4936 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

MARKETING pre MANAŽÉROV /3-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: absolvent pochopí význam marketingu v podniku, získa poznatky o marketingových  cieľoch, plánoch, stratégii, zvládne marketingové politiky, dokáže si uvážiť výhody a nevýhody jednotlivých distribučných ciest, získa poznatky o marketingovej komunikácii.

Určený pre:  zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný , TOP a všetky úrovne manažérskeho riadenia, SZČO, pracovníci obchodného oddelenia a marketingu, pracovníci vnútornej kontroly a auditu, controllingu a všetci tí, ktorí vo svojej činnosti potrebujú znalosti z oblasti marketingu spoločnosti

Dĺžka trvania: 3 dni/24hodín

Termín konania: po dohode s klientom, felxibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek.

Cena seminára: po dohode s klientom, na základe  špecifikácie jeho požiadaviek

Obsahová štruktúra:

Podstata a význam marketingu v ekonomike podniku – 2 hod.

 • význam marketingu
 • vývoj marketingovej koncepcie

Marketingové analýzy – 6 hod.

 • SWOT analýza firmy a jej produktov
 • analýza makroprostredia
 • analýza trhu a konkurencie
 • analýza distribúcie
 • ostatné analýzy

Marketingové ciele, plány a stratégie -2 hod.

 • marketingové ciele a stratégie
 • marketingové plány a jeho komponenty

Segmentácia trhu, politiky v oblasti marketingu – 8 hod.

 • segmentácia trhu a umiesťovaní výrobku na trhu
 • nástroje marketingového mixu a ich rozpracovanie
 • produktová politika, vývoj produktu
 • cenová politika
 • distribučná politika

Marketingová komunikácia – 4 hod.

 • podstata a formy marketingovej komunikácie
 • princípy marketingovej komunikácie
 • komunikačný marketingový mix

Organizácia marketingu v spoločnosti – 2 hod.

 • miesto marketingu v spoločnosti
 • organizácia marketingu

Lektor: významný odborník z ČR, s bohatými skúsenosťami z teórie i praxe - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári