In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

NASTAVENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: miesto a cena konania dohodou
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ workshopu:  špe cifikovať ciele vzdelávacieho procesu v organizacii, zhodnocovanie súčasnej úrovne spôsobilostí pracovníkov v nadväznosti na kompetenčný model, identifikovať vzdelávacie a rozvojové potreby jednotlivých skupín pracovníkov

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín 

Termín konania: po dohode s klientom, flexibilné rozloženie času vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek klienta

Cena: po dohode s klientom, so zohľadnením  špecifikácie jeho požiadaviek, cena začína od 980,- € bez DPH

Obsah:                                                                        

Workshop s managementom firmy - analýza vzdelávacích a rozvojových potrieb:

  • špecifikácia cieľov vzdlávacieho procesu

  • zhodnotenie súčasnej úrovne spôsobilosti pracovníkov v nadväznosti na kompetenčný model

  • návrh zloženia a charakteru vzdelávacích skupín (koho potrebujeme vzdelávať?)

  • definovanie požiadavkov na úroveň znalostí a zručností pre jednotlivé skupiny pracovníkov 

Návrh komplexného programu vzdelávánia

Realizácia programu vzdelávania

Lektor:  významný odborník z ČR, s bohatými praktickými skúsenosťami - podrobnejšie informácie a referencie budú poskytnuté pri rokovaní o seminári

 

Súbory