In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4721 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4362 - 25%)

Mäkké zručnosti (4443 - 25%)

Manažérske zručnosti (4185 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

RIEŠENIE KONFLIKTOV a ASERTIVITA / 2-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: zvýšiť mäkké zručnosti, identifikovať príčiny ťažkých situácií a  konfliktov, získať schopnosť predchádzať konfliktom a optimálne riešiť vzniknuté situácie, osvojiť si filozofiu asertívnej komunikácie a uplatňovať asertivitu v kontakte s ľuďmi

Určený pre:  zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín

Profil absolventa:  po absolvovaní vzdelávacieho modulu účastníci budú vedieť identifikovať príčiny ťažkých situácií a  konfliktov, poznať možnosti predchádzania konfliktov a dopad vlastného správania na priebeh a riešenie konfliktných situácií, poznať modely optimálneho riešenia konfliktných situácií, vedieť využívať postupy pre konštruktívne riešenie konfliktov a ťažkých situácií, poznať spôsoby vyrovnávania sa s ťažkými situáciami a  konfliktom, vedieť čo je asertivita a ako uplatňovať asertivitu v kontakte s ľuďmi, poznať filozofiu asertívnej komunikácie a asertívnych práv, poznať vybrané techniky asertívneho správania a ich psychologického efektu pre riešenie situácií v praxi

Obsahová náplň: je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe požiadaviek klienta je možné obsah upraviť a doplniť

 Konflikt ako sociálna situácia – 2 hod.

 • Čo je konflikt a ako vzniká
 • Intrapsychický a interpersonálny konflikt
 • Nesprávne názory na konflikt, deformácie pri vnímaní konfliktnej situácie
 • Signály konfliktu (verbálne, neverbálne) a ako ich rozpoznávať
 • Prejavy správania sa v konflikte

Zdroje konfliktov a ťažkých situácií  - 2 hod.

 • Príčiny konfliktov a ich identifikácia – (rovina komunikácie, osobnosti, organizácie práce a riadenia činností)
  • Prevencia konfliktov (rovina komunikácie, vzťahov, organizácie činností)
  • Reagovanie na konflikt

Riešenie konfliktov a ťažkých situácií  - 6 hod.

 • Stratégia riešenia konfliktu (stratégia pokru, stratégia spolupráce)
 • Prístupy k riešeniu konfliktov – vyhýbanie, prispôsobenie, súperenie, spolupráca, kompromis (Thomas – Kilmann)
 • Poznanie  vlastného preferovaného prístupu k riešeniu konfliktov a ťažkých situácií (Thomas – Kilmann dotazník)
 • Modely správania sa v konfliktnej situácii, orientácia na uspokojenie potrieb partnera, orientácia na uspokojenie vlastných potrieb
 • Postup pri riešení ťažkých situácií, etika prístupu v ťažkých  situáciách a konfliktoch
 • Spôsoby vyrovnávania sa s ťažkými situáciami, postoj po odznení konfliktu
 • Zvládanie negatívnych emócií
 • Analýza konkrétnych konfliktných situácií z praxe optimálny spôsob riešenia

Asertivita, asertívna filozofia – 1 hod.

 •  Čo je asertivita, korene asertivity,
 •  Asertivita ako filozofia prístupu k sebe a k iným
 •  Vzťah asertivita –agresivita – pasivita
 •  Asertívna filozofia
 •  Asertívne práva
 •  Sociálne spôsobilosti asertívneho správania
 •  Pravidlá asertívneho dialógu

Asertívne techniky pri riešení ťažkých situácií – 5 hod.

 • Využitie asertivity v praktických situáciách
 • Ako dávať a prijať  spätnú väzbu (pochvalu a kritiku)
 • Ako povedať nie
 • Ako asertívne argumentovať
 • Použitie negatívneho opytovania
 • Čo je manipulácia, slovné taktiky v manipulácii
 • Ako reagovať na manipuláciu a neasertívne spôsoby správania

Lektori: významné odborníčky s teoretickými a praktickými skúsenosťami, s dlhoročnou lektorskou praxou - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári