In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4720 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4361 - 25%)

Mäkké zručnosti (4442 - 25%)

Manažérske zručnosti (4184 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA /2-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: zvýšiť mäkké zručnosti,  získať vedomosti a zručnosti v oblasti telefonického prejavu, rozšíriť si poznatky z oblasti stránky reči, práce z hlasom, na modelových situáciách sa pripraviť na telefonický rozhovor

Určený pre:  zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín, flexibilné rozloženie času vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Cena seminára:  sa dohodne s konkrétnym klientom, na základe špecifikácie jeho požiadaviek

Profil absolventa: kurz  poskytne účastníkom  vedomosti a zručnosti v oblasti telefonovania, účastníci sa dozvedia ako zvyšovať kvalitu telefonického prejavu v bežnej pracovnej komunikácii ako aj pri riešení obchodných rozhovorov, získajú  poznatky z oblasti zvukovej stránky reči, verbálnej pohotovosti, práce s hlasom, prakticky si vyskúšajú na modelových situáciách ako pripraviť a realizovať efektívny telefonický rozhovor

Obsahová náplň: je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe špecifických požiadaviek je možné obsah upraviť a doplniť

Prenos informácií cez telefón – 1 hod.

 • Špecifiká prenosu informácií cez telefón
 • Zásady efektívnej komunikácie (spoločná reč, kontext dávkovanie informácií, aktívne počúvanie, spätná väzba)
 • Roviny komunikácie, budovanie vzťahu s volajúcim

Bariéry pri prenose informácií cez telefón –  3 hod.

 • Situačné (hluk, prostredie, vyrušovanie...)
 • Komunikačné (nedostatky v jazykovom prejave, nepočúvanie...)
 • Vzťahové (nízka miera empatie, antipatia, zaujatosť..)

Aktívne počúvanie a jeho význam pri telefonovaní - 2 hod.

 • Charakteristika aktívneho počúvania,  rozdiel medzi aktívnym počúvaním a nepočúvaním, výberové počúvanie
 • Význam aktívneho počúvania v priamom a v telefonickom rozhovore, ich rozdiel
 • Znaky aktívneho počúvania

Kultúra jazykového prejavu – 2 hod.

 • Zvuková stránka reči a jej význam v jazyku
 • Slovná zásoba, výber slov, obsah a význam
 • Zložky zvukovej stránky reči, jej význam v telefonickom rozhovore
 • Absencia vizuálnej podpory pri telefonovaní

Štruktúra telefonického rozhovoru2 hod.

 • Prvý dojem aj cez telefón, imidž osoby, imidž firmy...
 • Štruktúra rozhovoru, úvod – jadro- záver
 • Rady pre efektívne telefonovanie.
 • Odkazy pre inú osobu
 • Riešenie ťažkých situácií

Modelové situácie, audiotréning, spätná väzba – 6 hod.

 • Príprava individuálnych modelových situácií telefonických rozhovorov
 • Audiotréning, analýza, spätná väzba

Lektori: významné odborníčky v danej oblasti s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami a dlhoročnou lektorskou praxou - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári