Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY pre pracovníkov vnútorného auditu BÁNK

otvára sa podľa záujmu, aj ako individuálna konzultácia

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 190.00 € bez DPH | 190 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ : oboznámiť účastníkov so základnými legislatívnymi zmenami pre rok 2020 a nasledujúce roky, ktoré sa priamo dotýkajú zamerania pracovníkov vnútorného auditu bánk

Dĺžka trvania: 2 dni

Určený: najmä pre pracovníkov vnútornej kontroly a auditu bánk, ale aj všetkých tých, ktorí pre svoju prácu potrebujú prehľad zmien základných legislatívnych noriem pre rok 2020 a nasledujúce roky týkajúcich sa ekonomiky banky a jej podnikateľských aktivít

Obsah seminára:

  • prehľad zásadných legislatívnych zmien pre rok 2020 a nasledujúce roky dotýkajúcich sa ekonomiky a bankového podnikania
  • zmeny v zákone č. 747/2004 Z.z /v znení neskorších úprav/ o dohľade nad finančným trhom
  • zmeny v zákone č. 483/2001 Z.z. /v znení neskorších úprav/ o bankách
  • zmeny v zákone č. 566/2001 Z.z. /v znení neskorších úprav/ o cenných papieroch a investičných službách
  • zmeny v zákone č. 371/2014 Z.z. /v znení neskorších úprav/ o riešení krízových situácií na finančnom trhu
  • zmeny v legislatíve EÚ týkajúcich sa bánk
  • aktuálne opatrenia k riadeniu rizík v oblasti bankového podnikania
  • ostatné opatrenia NBS k bankovému podnikaniu
  • zmeny v IAS/IFRS a na to nadväzujúce zmeny v účtovníctve a výkazníctve
  • problémy, otázky, diskusia priebežne

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Lektor: Doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.