Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Účtovníctvo a výkazníctvo FONDOV

otvára sa podľa záujmu, aj ako individuálna konzultácia

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ:

oboznámiť účastníkov s účtovníctvom a výkazníctvom fondov s podrobným vysvetlením ich špecifík

Určený:

pre pracovníkov účtovníctva a výkazníctva, managementu, vnútornej kontroly a auditu, audítorov a depozitárov

Obsah

  • legislatíva fondov a jej aktuálne zmeny
  • aktuálne znenie zákona o účtovníctve
  • aktuálna verzia účtovníctva  a  ÚZ fondov
  • výkaz Cash flow v ÚZ fondov
  • aktuálne vykazovanie voči NBS
  • problémy, otázky, diskusia

účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma, ťažisko objasnenia problémov na príkladoch a praktických ukážkach - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc, - dlhodobo sa zaoberá účtovníctvom finančných inštitúcií, skúsená lektorka