Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4138 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3722 - 24%)

Mäkké zručnosti (3808 - 25%)

Manažérske zručnosti (3601 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

DERIVÁTY v účtovníctve obchodníkov s CP /2-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako konzultačný seminár na vybrané deriváty

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 190.00 € bez DPH | 190 € s DPH
Zľava: 0 %

Určený pre: pracovníkov účtovníctva a výkazníctva, externých audítorov, manažérov, pracovníkov v oblasti riadenia trhových rizík, vnútornej kontroly a auditu, depozitárov a všetkých tých, ktorí s nimi prichádzajú do styku

Obsah seminára:

  • definícia derivátov, kategórie derivátov, deriváty a meranie rizík, deriváty a zabezpečenie rizík
  • spotové obchody, termínové obchody a opčné obchody
  • štandardizácia kontraktov a derivátové burzy, clearingové centrum a marže
  • forwardy, futures a swapy - ich podstata, typy, použitie, zabezpečovacia funkcia
  • opcie – podstata opcií, typy opcií - ich použitie, zabezpečovacia funkcia
  • deriváty v postupoch účtovania
  • deriváty vo výkazoch účtovnej závierky
  • otázky, problémy, diskusia

Pozor!!! Obsah bude doplnený o praktické príklady derivátov, ktoré využívajú /chystajú sa využívať prihlásení účastníci!!!

Forma výučby: účastníci dostanú podkladové materiály, aktívna forma, objasnenie podstaty,
riešenie aktuálnych otázok a problémov, príklady – práca v malej skupine /priemerne 5 ľudí/

Lektor: Doc. Ing. Božena Petrjánošová , CSc – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva, skúsená lektorka