Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4138 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3722 - 24%)

Mäkké zručnosti (3808 - 25%)

Manažérske zručnosti (3601 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

DERIVÁTY v účtovníctve podnikateľov - 1 dňový základný kurz

1. termín 5.1.2018, 2. termín 31.1.2018

Dátum konania: 05.01.2018 - 05.01.2018
Dátum uzávierky: 02.01.2018
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára:oboznámiť účastníkov s problematikou derivátov -  s ich podstatou,  kvantifikáciou, účtovaním a vykazovaním  /podľa národnej legislatívy, so zdôraznením rozdielov proti IFRS/ - na základe požiadaviek prihlásených účastníkov je problematiku možné zamerať výraznejšie na niektoré typy derivátov /napr. komoditné deriváty,  menové deriváty, swapy, opcie apod./

Určený pre:  pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, vnútornej kontroly a auditu, controllingu, finančných útvarov, útvarov riadenia rizík, daňových poradcov a externých audítorov

Obsah seminára:

  • definícia derivátov, kategórie derivátov, deriváty a meranie rizík, deriváty a zabezpečenie rizík
  • spotové obchody, termínové obchody a opčné obchody
  • štandardizácia kontraktov a derivátové burzy, clearingové centrum a marže
  • forwardy – podstata forwardov, typy forwardov
  • futures – podstata futures, typy futures
  • swapy – podstata swapov, typy swapov
  • opcie – podstata opcií, typy opcií 
  • zabezpečovacie deriváty
  • deriváty vo výkazoch účtovnej závierky
  • otázky, problémy, diskusia

Forma výučby:  účastníci dostanú podkladové materiály, aktívna forma, objasnenie podstaty,
riešenie aktuálnych otázok a problémov

LektorDoc. Ing. Božena Petrjánošová , CSc – dlhodobo sa zaoberá problematikou derivátov a účtovníctva, skúsená lektorka