Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4138 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3722 - 24%)

Mäkké zručnosti (3808 - 25%)

Manažérske zručnosti (3601 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

FINANČNÁ VÝKONNOSŤ podľa IAS/IFRS /samostatný 3-denný modul akreditovaného vzdelávania z oblasti IAS/IFRS/

otvára sa podľa záujmu, aj pre ucelené skupiny v rámci interného seminára

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 320.00 € bez DPH | 320 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ: oboznámiť účastníkov s časťou IAS/IFRS, ktoré sa viažu k finančnej výkonnosti spoločnosti 

Určený pre: pracovníkov účtovníctva a výkazníctva, daní, vnútornej kontroly a controllingu, interných a externých audítorov, ako aj pre pracovníkov manažmentu spoločnosti

Rozsah: 3 dni/24 hodín

Obsah:

  • zdroje informácií o finančnej výkonnosti spoločnosti
  • IAS 18 - Výnosy z bežnej činnosti
  • IAS 23 - Náklady na úroky a pôžičky
  • IAS 21 - Účinky zmien v kurzoch cudzích miien
  • IAS 19 - Zamestnanecké pôžitky
  • IAS 20 - Vykazovanie štátnych dotácií a zverejnenie štátnej podpory

Lektori:  význační odborníci teórie a praxe z oblasti IAS/IFRS