Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4138 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3722 - 24%)

Mäkké zručnosti (3808 - 25%)

Manažérske zručnosti (3601 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

IAS/IFRS pre oblasť nefinančného majetku /4-denný samostatný modul akreditovaného vzdelávania IAS/IFRS/

otvára sa podľa záujmu, aj ako interný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 370.00 € bez DPH | 370 € s DPH
Zľava: 0 %

Charakter modulu: zameraný na IAS/IFRS pre oblasť nefinančného majetku, t.j. zásob, dlhodobého HM, dlhodobého NM a investícií do nehnuteľností, je ukončený samostatným certifikátom

 Obsah:

  • IAS 2 - Zásoby
  • IAS 16 - Pozemky, budovy, zariadenia
  • IAS 40 - Investície do nehnuteľností
  • IFRS 5 - Dlhodobé aktíva držané na predaj a ukončované činnosti
  • IAS 38 - Nehmotné aktíva
  • IAS 36 - Zníženie hodnoty majetku
  • IAS 17 - Leasingy
  • IAS 11 - Stavebné zmluvy

Rozsah: 32 hodín/4 dni

Forma vedenia seminára: aktívny prístup, obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie problémov, názornosť výučby, praktické príklady, diskusia

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc. - dlhodobo sa zaoberá problematikou IAS/IFRS, skúsená lektorka