Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4138 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3722 - 24%)

Mäkké zručnosti (3808 - 25%)

Manažérske zručnosti (3601 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

IAS/IFRS pre zostavenie ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY - samostatný 3-denný akreditovaný modul akreditovaného vzdelávania IAS/IFRS,

otvára sa podľa záujmu, možnosť aj interného seminára

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 330.00 € bez DPH | 330 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Charakter modulu: zameraný na IAS/IFRS pre oblasť zostavenia účtovnej závierky, je ukončený samostatným certifikátom

POZOR:  Seminár bude vedený praktickou formou so zameraním na aktuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS roku 2016 !

Obsah:

Požiadavky na zostavenie ÚZ podľa štandardov

IAS 1 - Zostavovanie a zverejňovanie účtovnej závierky

IAS 7 - Výkazy peňažných tokov

IAS 8 - Bilančná politika, zmeny v účtovných odhadoch, chyby

IAS 10 - Udalosti po súvahovom dni

IAS 24 - Zverejnenia o spriaznených osobách

IAS 33 - Zisk na akciu

IFRS 8 - Prevádzkové segmenty

IFRS 1 - Prvé použitie štandardov

IFRS 7 - Finančné nástroje: zverejňovanie

Praktické aplikácie k jednotlivým štandardom

Problémy, diskusia, riešenie praktických otázok a situácií nastavených účastníkmi

Rozsah: 24 hodín/3 dni

Forma vedenia seminára: aktívny prístup, obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie problémov, názornosť výučby, praktické príklady, diskusia

Lektori: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc., Ing. Eleonóra Vajdová - obidve sa dlhodobo zaoberajú problematikou IAS/IFRS, skúsené lektorky