Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4138 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3722 - 24%)

Mäkké zručnosti (3808 - 25%)

Manažérske zručnosti (3601 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

NOVINKY v IAS/IFRS 2017-2018 /1-denný seminár/

1. termín 15.12.2017, 2. termín 12.1.2018

Dátum konania: 15.12.2017 - 15.12.2017
Dátum uzávierky: 13.12.2017
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s podstatnými zmenami v IAS/IFRS pre roky 2016-2018, s ťažiskom na rok 2017 a 2018

Určený pre: pracovníkov v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, controllingu , vnútornej kontroly a auditu bánk, poisťovní a ostatných podnikateľských subjektov vykazujúcich podľa IAS/IFRS, externých audítorov a daňových poradcov, pre pracovníkov NBS

Obsah seminára:

  • Prehľad aktuálne platných štandardov
  • Zmeny v IAS/IFRS pre rok 2016  - dodatky k IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 38, IAS 27
  • Dodatky k štandardom k ÚZ: k IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28 /účinné od 1.1.2016/
  • Dodatky k IAS 7 a IAS 12 /účinné od 1.1.2017/, zmena v IFRS 2 /účinná od 1.1.2018/
  • Štandard IFRS 14: Účty časového rozlíšenia pri regulácii / s účinnosťou od 1.1.2016/
  • Nový štandard IFRS 9: Finančné nástroje - podstata, obsah - podstatné zmeny v oblasti finančných nástrojov /s účinnosťou od 1.1.2018/
  • Štandard IFRS 15: Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi /s účinnosťou od 1.1.2018/ 
  • Štandard IFRS 16: Lízingy /s účinnosťou od 1.1.2019/
  • Problémy, otázky, diskusia

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov,  diskusia, práca v malej skupine /v priemere 5 účastníkov/, výmena skúseností, možnosť riešenia vlastných otázok a problémov

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou IAS/IFRS, skúsená lektorka