Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚŽITOČNÉ MINIMUM z IAS/IFRS pre daňových pracovníkov a poradcov /1-dňový seminár/

- otvára sa v prípade záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s problematikou IAS/IFRS z aspektu ich prehľadu a použitia v súvislosti s daňovou problematikou

Určený pre: pracovníkov z oblasti daní a daňových poradcov.

Dĺžka trvania: 1 deň – od 9.00 do 16.00 hod

Obsah seminára:

  • národná a nadnárodná účtovná legislatíva, zákon o účtovníctve, medzinárodné štandardy finančného vykazovania IAS/IFRS
  • filozofia IAS/IFRS. rozdiely proti národnej legislatíve, vypracovanie interných predpisov, úloha audítora
  • IAS/IFRS a ich zohľadnenie v rámci daňovej legislatívy
  • prehľad aktuálnych IAS/IFRS - ich stručný obsah
  • IAS 12: Dane z príjmov - splatná a odložená daň, rozdiely proti národnej legislatíve
  • Odložená daň v dôsledku použitia pravidiel štandardov: zmeny v odloženej dani pri znížení hodnoty aktív,zmeny v odloženej dani pri precenení na RH, zmeny v odloženej dani pri zmene odhadov  apod.
  • Stanovenie daňového základu pri použití IAS/IFRS - použitie výsledku hospodárenia z národnej legislatívy alebo úprava výsledku hospodárenia zisteného podľa IAS/IFRS - legislatíva, postupy
  • Ostatné problémy, otázky, diskusia

Forma výučby:
aktívna, príklady, riešenie problémov, diskusia, práca v malej skupine - možnosť nastolenia vlastných problémov a otázok /aj vopred/

Lektor:
doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc. –  uznávaný odborník v oblasti  účtovníctva a IFRS,  autorka viacerých publikácií z tejto oblasti, skúsená lektorka