Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

FINANČNÉ RIZIKÁ - ich riadenie, obmedzenie, kontrola /1-denný seminár/

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár - otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ : oboznámiť účastníkov s finančným rizikom, s jeho podstatou, vymedzením, kvantifikáciou a riadením, s najčastejšími prípadmi finančného rizika v praxi a s tým spojenými značnými stratami v spoločnosti

Určený pre: pracovníkov manažmentu, útvaru riadenia rizík, pracovníkov v oblasti vnútornej kontroly a auditu, controllingu, účtovníctva a výkazníctva, finančných útvarov, analytikov a externých audítorov

Obsah :

 • vymedzenie finančného rizika, definícia, prepojenosť s inými rizikami, typy finančných rizík
 • stratégia riadenia rizík, organizačné zabezpečenie riadenia rizík
 • menové riziko, jeho podstata, prejavy, dopady do ekonomiky, možnosti riadenia a obmedzenia
 • riziko pohybu úrokovej sadzby, jeho podstata, prejavy, dopady do ekonomiky, možnosti riadenia a obmedzenia
 • ostatné trhové riziká - typy, riadenie, obmedzenie
 • úverové riziko, jeho podstata, prejavy, možnosti riadenia a obmedzenia
 • straty spôsobené nezvládnutím rizika, dopad do ekonomiky spoločnosti
 • analýza konkrétnych prípadov nezvládnutia rizika na príkladoch, námety na zlepšenie
 • analýza údajov konkrétnej účtovnej závierky z hľadiska podstupovaného rizika
 • účtovný a daňový aspekt nezvládnutého rizika
 • otázky, problémy, diskusia

Forma vedenia:  seminár je vedený aktívnou formou, s malým počtom účastníkov, s možnosťou prediskutovania problémov a otázok vlastného podnikateľského prostredia a so vzájomnou výmenou skúseností

Lektorka:
doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou financií, riadenia rizík a účtovníctvom