Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5439 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5085 - 25%)

Mäkké zručnosti (5049 - 25%)

Manažérske zručnosti (4829 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

SPOLOČENSKÁ ETIKETA a BIZNIS PROTOKOL /akreditovaný 2-denný seminár/

- pre otvorené skupiny, otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 250.00 € bez DPH | 250 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: zvýšenie mäkkých zručností, zvýšenie osobného imidžu a jeho významu pri pôsobení na ľudí, získať zásady profesionálneho správania v pracovnom kontakte, získať poznatky biznis protokolu a spoločenskej etiky, základy diplomatického protokolu

Určený pre: zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín

Termín konania: po dohode s klientom, felxibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Cena seminára: sa dohodne s konkrétnym klientom, po zohľadnení jeho požiadaviek

Profil absolventa: po absolvovaní vzdelávacieho modulu účastníci budú poznať možnosti osobného imidžu a jeho významu pri pôsobení na ľudí, poznať zásady profesionálneho správania v pracovnom kontakte, poznať zásady biznis protokolu, poznať zásady spoločenskej etikety v spoločenskom styku, poznať základy diplomatického protokolu, poznať zásady správania a vystupovania vo vybraných krajinách sveta, vedieť, aké sú zásady úpravy zovňajšku v profesionálnom a spoločenskom styku

Obsahová náplň : je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe požiadaviek klienta je možné obsah upraviť a doplniť

Kultúra správania a vystupovania – 1 hod.

 • Osobný imidž a jeho vplyv na spoločenské uplatnenie sa
 • Význam prvého dojmu
 • Princíp spoločenskej prednosti
 • Etiketa ako norma spoločenského správania

Profesionálne správanie a vystupovanie - 4 hod.

 • Konvencie v profesionálnom správaní a vystupovaní
 • Prvé kontakty - verbálny a neverbálny pozdrav, podávanie rúk
 • Privítanie, predstavovanie – priame a sprostredkované treťou osobou
 • Práca s vizitkami – typy vizitiek, odovzdávanie a prijímanie vizitiek, skratky na vizitkách
  • Oslovovanie, používanie titulov
  • Sprevádzanie, dary – odovzdávanie a prijímanie darov

Biznis protokol - 4 hod.

 • Organizovanie návštev domácich a zahraničných partnerov
 • Etiketa pri prijímaní návštev
 • Špecifiká organizovania zahraničných návštev a návštev v zahraničí
  • Pracovný obed, zásady organizovania pracovného obeda, tvorba zasadacieho poriadku, výber menu
  • Povinnosti hostiteľa, formality
   • Zásady vedenia obchodných rozhovorov a pracovných stretnutí
   • Etiketa vo vybraných krajinách sveta

Etiketa spoločenských a kultúrnych podujatí - 4 hod.

 • Spoločenské podujatia a ich význam v pracovných a mimopracovných vzťahoch
 • Pozvánky na spoločenské podujatia, prijatie a odmietnutie účasti
 • Recepcia, oficiálny styk a formality
 • Etiketa vybraných spoločenských podujatí (banket, rout, koktail, čaša vína, buffet lunch, buffet diner, garden party, ples...)
 • Kultúrne podujatia (premiéra, derniéra, vernisáž, matiné...)

Diplomatický protokol – 2 hod.

 • Diplomatický protokol, jeho podstata a význam v diplomatickej praxi
 • Protokolárne formality a diplomatický ceremoniál
 • Protokolárne poradie predstaviteľov Slovenskej republiky

Kultúra zovňajšku - 1 hod.

 • Zásady odievania na spoločenské a kultúrne podujatia
 • Pestovanie vzhľadu a jeho význam v kontakte s ľuďmi
 • Zásady pre vhodné pánske a dámske oblečenie, výber odevu podľa spoločenskej a pracovnej príležitosti, doplnky

Lektori: významné odborníčky s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami, s dlhoročnou lektorskou praxou - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme na vyžiadanie