Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

STANOVENIE REÁLNEJ HODNOTY cenných papierov a derivátov /2-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 250.00 € bez DPH | 250 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s problematikou stanovenia reálnej hodnoty  v oblasti finančného majetku - cenných papierov a derivátov

Určený pre: pracovníkov zaoberajúcich sa kvantifikáciou hodnoty finančných nástrojov, ale aj pre pracovníkov v oblasti účtovníctva a výkazníctva, daní, vnútornej kontroly a auditu, controllingu, ako aj pre externých audítorov

Dĺžka trvania: 2 dni /vždy od  9.00 do 16.00 hod./

Obsah seminára:

  • Pravidlá stanovenia reálnej hodnoty finančných nástrojov
  • Oceňovanie finančných nástrojov - platná legislatíva, spôsoby oceňovania, dopad do ekonomiky spoločnosti
  • Stanovenie reálnej hodnoty dlhopisov -  pravidlá, konkrétne postupy, príklady
  • Stanovenie reálnej hodnoty akcií -  pravidlá, konkrétne postupy, príklady
  • Stanovenie reálnej hodnoty derivátov - pevných termínových kontraktov - najmä menových a úrokových forwardov a swapov - pravidlá, konkrétne postupy, príklady 
  • Stanovenie reálnej hodnoty derivátov - opcií - najmä menových a úrokových - pravidlá, konkrétne postupy, príklady
  • Ostatné problémy, otázky, diskusia


Forma výučby: aktívna, príklady, riešenie problémov, diskusia, výmena skúseností

Lektor: Ing. Boris Šturc, CSc. –  uznávaný odborník v oblasti kvantifikácie cenných papierov a derivátov, skúsený lektor, člen Katedry bankovníctva a medzinárodných financií na EU Bratislava