In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

INVESTOVANIE A INVESTIČNÉ PRODUKTY /2-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: miesto konania a cena seminára na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: osvojiť si základné investičné zásady pri zostavovaní investičnej stratégie, zoznámiť sa s investičnými nástrojmi a ich členením, získať prehľad o aktuálnych trendoch a vývoji trhu s jednotlivými finančnými produktami, zostavenie vlastného investičného portfólia                                                                          

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín

Termín konania:  po dohode s klientom, felxibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Cena seminára: po dohode s klientom, na základe špecifikácie jeho požiadaviek - cena začína od 980,- € bez DPH

Témy:

 • ciele investorov a základné investičné zásady
 • investičný trojuholník
 • investičné riziká a ich riadenie
 • typy investorov a rozdiely v ich investičnom správaní sa
 • rozdelenie investícií a investičných produktov
 • reálné investície
 • finančné produkty na peňažných trhoch
 • cenné papiere na kapitálových trhoch 
 • organizácie a subjekty kapitálového trhu
 • dlhopisy a ich typy
 • výnosy a ceny obligácií na trhu
 • akcie a správanie sa cien akcií
 • burzy a burzové indexy
 • základné princípy kolektívneho investovania
 • podielové fondy a ich členenie
 • investičné certifikáty
 • životné poistenie a jeho možnosti
 • súčasné trendy a aktuálna situácia na finančných trhoch
 • investovanie trochu inak (nehnuteľnosti, komodity, rizikový kapitál, vína…)
 • investičné stratégie
 • priority našich investičných cieľov
 • investičné obmedzenie
 • finančný plán a alokácia investičného portfólia
 • diverzifikácia portfólia
 • zostavenie vlastného investičného portfólia

Profil lektora:  významný odborník z ČR, s bohatými teoretickými poznatkami a skúsenosťami praxe - podrobnejšie informácie poskytneme pri rokovaní o seminári