Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚvodO nás

O nás

Spoločnosť vznikla v roku 1997 pod obchodným menom Progres Slovakia, s.r.o. Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vložka číslo 14387/B s dňom zápisu 18.3.1997. Predmetom jej podnikania je prioritne mimoškolská vzdelávacia činnosť s nadväzujúcimi službami poradenstva a konzultácií. Je členom AIVD /Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike /.

Za dobu jej existencie sa úspešne etablovala na trhu, najmä v oblasti vzdelávania finančných inštitúcií. Stala sa dlhodobým partnerom viacerých vzdelávacích inštitúcií, na prvom mieste Inštitútu bankového vzdelávania pri Národnej banke Slovenska, Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave a Súvahy. Podieľala sa na kurzoch organizovaných týmito inštitúciami, uskutočnila značné množstvo vlastných kurzov a seminárov, zabezpečila viaceré kurzy v rámci vlastného vzdelávania v takmer všetkých komerčných bankách a v Národnej banke Slovenska. V poslednom období sa s úspechom zameriava aj na ostatné finančné inštitúcie - na poisťovne, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti. Naša spoločnosť už od samého začiatku významne prispievala k zabezpečeniu Projektu certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike, uskutočnila viaceré kurzy pre audítorov a daňových poradcov. Čoraz viac sa venuje aj ďalším podnikateľským subjektom ako napríklad subjektom pôsobiacim v oblasti výroby a poskytovaní služieb na celom území Slovenskej republiky. Zaujímavým  produktom spoločnosti Progres Slovakia, s.r.o. je akreditované vzdelávanie zamerané na manažment, komunikačné zručnosti, IKT zručnosti atď. Poslednou novinkou sú jej konzultačné semináre, ktoré spájajú výhody seminára a poradenskej činnosti.

Progres Slovakia, s.r.o. sa zameriava predovšetkým na oblasť ekonómie, financií, peňažníctva a účtovníctva, no snaží sa úspešne etablovať na trhu aj akreditovaným manažérskym a komunikačným vzdelávaním zameraným najmä na firemnú klientelu, in-house semináre a kurzy na mieru. Dokáže úspešne uspokojiť tie najnáročnejšie požiadavky, zabezpečuje vzdelávanie na vysoko odborné a aktuálne témy, má kvalitný kolektív lektorov, poskytuje obsažné a na dobrej úrovni spracované študijné texty. Pre jej semináre sú charakteristické spravidla menšie skupiny s typickým individuálnym prístupom, uvoľnená atmosféra, riešenie konkrétnych praktických prípadov, vysvetľovanie na príkladoch, prediskutovanie problémov s lektorom a vzájomne medzi účastníkmi. K príjemnej atmosfére prispievajú moderne zariadené učebne vybavené najnovšou didaktickou technikou a Wi-Fi pripojením na internet.

Na vzdelávacie podujatia našej spoločnosti celkom prirodzene nadväzuje poradenstvo a konzultácie, ktoré zabezpečujeme tímom tých najlepších odborníkov. Pre malé skupinky uskutočňujeme vzdelávanie spojené s poradenstvom priamo v priestoroch spoločnosti. K ďalším zámerom spoločnosti patrí poskytovanie kvalitných odborných seminárov na špecifické témy a odborných publikácií zameraných na tie najaktuálnejšie problémy, ktorých spracovanie na slovenskom trhu chýba, prípadne nadväzujú na vzdelávací proces. Tieto môžete sledovať v sekcii články na našich webových stránkach.
.