In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

KOMUNIKÁCIA a KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI /akreditovaný 2-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: zvýšenie mäkých zručností, zdokonalenie efektívnej komunikácie, osvojenie profesionálnej komunikácie s klientami/obchodnými partnermi zlepšenie  sa v aktívnom načúvaní, získanie  schopnosi zdolávať chyby a bariéry v komunikácii a využívanie empatie a asertivity v komunikácii

Určený pre:  zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/18 hodín 

Termín konania: po dohode s klientom, felxibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Cena seminára:  sa dohodne s konkrétnym klientom, na základe špecifikácie jeho požiadaviek - cena začína od 980,- € bez DPH

Profil absolventa: 

 • zdokonalí si schopnosť efektívne komunikovať
 • zdokonalí si komunikačné zručnosti a ich využitie pre dosiahnutie úspechu
 • bude vedieť profesionálne komunikovať s klientami/obchodnými partnermi, zlepší  sa v aktívnom načúvaní a podávaní spätnej väzby
 • bude vedieť využívať v komunikácii empatiu a asertivitu
 • získa  schopnosť zdolávať chyby a bariéry v komunikácii

Obsahová náplň:  je akreditovaná ministerstvom školstva v rozpísanej podobe, každý absolvent dostanenie osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Na základe špecifických požiadaviek klienta je možné obsah seminára upraviť a doplňiť

Komunikácia a komunikačný modul – 6 hod.

 • definícia komunikácie a na čo v jednaní s ľuďmi slúži
 • schéma komunikácie cez telefón
 • štruktúra hovoru
 • formy komunikácie
 • základné komunikačné štandardy
 • najčastejšie chyby a bariéry v komunikácii a ako sa im vyhnúť

Typy komunikácie – 6 hod.

 • intrapersonálna, interpersonálna (symetrická, asymetrická, prostredníctvom spojovacieho článku)
 • osobná, telefonická, písomná, elektronická, audiovizuálna
 • verbálna, nonverbálna, paraverbálna
   

Vedenie rozhovoru – 6 hod.

 • štruktúra rozhovoru
 • štruktúra rozhovoru
 • spätná väzba a jej význam
 • umenie načúvať klientovi/obchodnému partnerovi a jeho prínos
 • typológia osobnosti a komunikácia s jednotlivými typmi
 • presvedčovanie, argumentácia

Lektori: významné odborníčky z danej oblasti, skúsené lektorky s bohatými skúsenosťami z praxe, podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári