In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

PRACOVNO-PRÁVNE MINIMUM PRE VEDÚCICH PRACOVNÍKOV /2-denný seminár/

pre ucelené skupiny, v prípade záujmu aj otvorený seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Ciele kurzu: účastníci budú mať v závere prehĺbené vedomosti z oblasti pracovného práva na  zabezpečenie súladu výkonu  práce vedúceho zamestnanca s pracovno-právnou legislatívou

Obsah kurzu:

 • Základné pojmy pracovno-právneho minima
 • Základné povinnosti vedúcich zamestnancov
 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru
 • Druhy pracovných pomerov
 • Pracovný čas
 • Práca nadčas
 • Evidencia dochádzky
 • Prekážky v práci
 • Dovolenka
 • Nedostatky v práci
 • Pracovná pohotovosť (aktívna a neaktívna)
 • Rozsah a spôsob náhrady škody
 • Pracovný poriadok
 • Kolektívne pracovno-právne vzťahy 

Časový rozsah, počet účastníkov:

 • dva dni /16hodín/,  maximálna veľkosť skupiny - 12 účastníkov 

Lektori :

 • Lektor s dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávaní dospelých, s dosiahnutým odborným vzdelaním a dlhoročnými praktickými skúsenosťami - podrobnejšie informácie poskytneme pri rokovaní o seminári