In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

VEDENIE ĽUDÍ A MOTIVÁCIA /2-denný seminár/

- pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Ciel kurzu: účastníci budú v závere vedieť aké sú štýly vedenia ľudí, poznať podstatu funkčného vedenia ľudí, vodcovstva a manažérskych štýlov a ako ich uplatňovať v praxi, mať objektívny pohľad na vlastný štýl vedenia ľudí, vedieť využívať situačný model vedenia, poznať účinné nástroje motivácie a vedieť s nimi pracovať

Obsah kurzu:

 • Identifikácia roly vedúceho – špecifiká prístupu manažérov a lídrov
 • Riadenie procesov a vedenie ľudí –  manažérsky cyklus
 • Vedúci pracovník ako líder,  nástroje vedenia ľudí
 • Vodcovstvo, štýly vedenia ľudí, preferovaný vlastný štýl vedenia
 • Voľba štýlu vedenia ľudí v závislosti od typu úlohy, vyspelosti
  zamestnanca a kontextu organizácie
 • Funkčné vedenie ľudí - flexibilný štýl vedenia
 • Prístupy k  posudzovaniu ľudí v práci (teória X – Y)
 • Motivácia a pracovný výkon, vplyv motivácie na aktivizáciu ľudských zdrojov
 • Faktory motivácie – čo ľudí motivuje
 • Demotivátory v práci, ako ch identifikovať a eliminovať

Časový rozsah, počet účastníkov: 2 dni /16hodín,  maximálna veľkosť skupiny - 12 účastníkov 

Lektori : lektor /z ČR/ s dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávaní dospelých, s dosiahnutým odborným vzdelaním a dlhoročnými praktickými skúsenosťami v odbore manažérske a psychologické vzdelávanie - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári