In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

VEDENIE ĽUDÍ V OBDOBÍ ZAVÁDZANIA ZMIEN /2-denný seminár/

- pre ucelené skupiny, aj ako otvorený seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Ciele kurzu:  účastníci budú v závere poznať úlohu manažéra  pri riadení a zavádzaní  zmien, vedieť  identifikovať problémy v skupine pri zavádzaní zmien, poznať nástroje ako identifikovať potenciál vlastného tímu pri zavádzaní zmien

Obsah kurzu:

 • Manažér ako nositeľ zmeny
 • Typy kľúčových ľudí, ktorí sa podieľajú  na zavádzaní zmeny
 • Model riadenia zmien a základné fázy procesu zmeny
 • Odpor k zmenám a jeho príčiny
 • Chyby pri zavádzaní zmien
 • Prejavy odporu  voči zmenám
 • Riadenie odporu k zmenám
 • Ovplyvňovanie negatívnych postojov k zmenám
 • Komunikácia o podstate a význame zmeny
 • Negociácia a komunikácia o charaktere a význame zmien, štýly ovplyvňovania a presviedčania
 • Akceptácia zmeny a motivácia zamestnancov k implementácii zmeny
 • Identifikácia sa so zmenou

Časový rozsah, počet účastníkov: 2 dni/16hodín, maximálna veľkosť skupiny12 účastníkov 

Lektori : lektor z ČR s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami