In-house (vnútrofiremné) semináre si možte objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov spoločnosti, alebo vyplnením prihlášky z údajmi Vašej spoločnosti a my Vás budeme následne kontaktovať s ponukou pre Vašu spoločnosť.

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

VEDENIE TÍMOV A RIEŠENIE KONFLIKTOV V TÍMOVEJ SPOLUPRÁCI /2-denný seminár/

- pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Ciele kurzu:  účastníci budú v závere vedieť, aké sú princípy  spolupráce funkčného tímu, poznať roly v tíme a možnosti ich využitia v tímovej spolupráci, vedieť identifikovať zdroje ťažkých situácií v tímovej  práci, vedieť využívať optimálne modely  riešenia konfliktov

Obsah kurzu:

 • Proces vývoja tímu a úloha manažéra v jeho jednotlivých fázach
 • Zostavenie optimálneho tímu na základe tímových rolí
 • Prínos jednotlivých rolí pre tím
 • Výhody/nevýhody budovania tímu pre vedúceho, potenciál tímu
 • Pravidlá pre fungovanie efektívnych tímov
 • Zvyšovanie otvorenosti a dôvery v tíme
 • Čo je konflikt a ako vzniká
 • Prevencia konfliktov
 • Modely správania sa v konfliktnej situácii
 • Spôsoby riešenia konfliktnej situácie
 • Vlastný preferovaný spôsob riešenia konfliktov – výhody/nevýhody
 • Prejavy správania sa v konflikte – vnútri skupín , medzi skupinami
 • Ako reagovať na problematických členov v tíme
 • Analýza konkrétnych konfliktných situácií z praxe

Časový rozsah, počet účastníkov:  2 dni /16hodín,  maximálna veľkosť skupiny 12 účastníkov 

Lektori : lektor s dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávaní dospelých, s potrebným odborným vzdelaním a dlhoročnými praktickými skúsenosťami v odbore manažérske a a psychologické vzdelávanie