Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Účtovníctvo a výkazníctvo OBCHODNÍKOV s CP /2-denný seminár/

aj ako interný seminár s prvkami individuáleho zamerania

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 199.00 € bez DPH | 199 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ:

podrobne oboznámiť s účtovníctvom a výkazníctvom obchodníkov s CP v zmysle aktuálnej národnej legislatívy

Určený:

najmä pre pracovníkov metodiky, vedenia účtovníctva a výkazníctva obchodníkov s CP, ale aj pre manažment a pracovníkov vnútornej kontroly a auditu

Obsah:

  • legislatíva finančného trhu,vybrané časti zákona o cenných papieroch
  • zákon o účtovníctve v aktuálnom roku
  • aktuálna verzia účtovníctva obchodníkov s CP v zmysle opatrenia MF SR
  • aktuálna verzia výkazov účtovnej závierky obchodníkov s CP v zmysle opatrenia MF SR
  • vykazovanie voči NBS a uverejňovanie informácií obchodníkmi s CP
  • ostatné aktuálne problémy
  • praktické príklady                                                                                                                                                                                                                  
  • otázky, diskusia

Forma výučby:

účastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma, ťažisko objasnenia problémov na príkladoch a praktických ukážkach - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. - dlhodobo sa zaoberá účtovníctvom obchodníkov s CP, skúsená lektorka