Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚČTOVNÍCTVO a VÝKAZNÍCTVO pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií a pre platobné inštitúcie /2-denný seminár/

- v aktuálnej verzii - otvára sa podľa záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 170.00 € bez DPH | 170 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ:  oboznámiť účastníkov s aktuálnou verziou účtovníctva a výkazníctva pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií a platobné inštitúcie

Určený: najmä pre pracovníkov metodiky, vedenia účtovníctva a výkazníctva, ale aj pre pracovníkov vnútornej kontroly a auditu, analytikov, externých audítorov a daňových poradcov

Obsah:

  • opatrenie Ministerstva financií v aktuálnej verzii
  • zákon o účtovníctve v aktuálnej verzii
  • rámcová účtová osnova
  • postupy účtovania
  • účtovná závierka
  • súvaha
  • výkaz ziskov a strát
  • ostatné
  • otázky, problémy, diskusia - priebežne

Forma výučbyúčastníci dostanú podrobné podkladové materiály, aktívna forma - práca v malej skupine, vzájomná výmena názorov, možnosť nastolenia vlastných problémov a ich riešenie

Lektorka: doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc, - dlhodobo sa zaoberá účtovníctvom finančných inštitúcií, skúsená lektorka