Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

AKTUÁLNE VÝKAZNÍCTVO obchodníkov s CP pre potreby DOHĽADU /1-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ : oboznámiť účastníkov konkrétne s výkazmi obchodníkov s CP pre potreby dohľadu, v prípade konzultačného seminára na vlastných údajoch spoločnosti

Dĺžka trvania: 1 deň

Určený: najmä pre pracovníkov výkazníctva obchodníkov s CP

Obsah seminára:

  • Európska a národná legislatíva v oblasti regulácie a dohľadu obchodníkov s CP
  • Nariadenie EP a Rady /EÚ/ č. 575/2013
  • Vykonávacie nariadenie Komisie /EÚ/ č. 680/2014
  • Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad FT NBS č. 1/2014 k vykazovacím povinnostiam obchodníkov s CP
  • Výkazy ku kapitálovej primeranosti - výkaz C 01.00 Vlastné zdroje, výkaz C02.00 Požiadavky na vlastné zdroje, výkaz C 03.00 Podiely kapitálu, výkaz C 04.00 Doplňujúce položky - podrobný rozbor štruktúry a obsahu
  • Ostatné výkazy v prípade potreby - ich podrobný rozbor
  • Otázky a diskusia priebežne

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Lektor: Doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.