Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Konsolidovaná ÚZ

- otvára sa v prípade záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ : oboznámiť účastníkov s aktuálnymi zmenami v KÚZ

Určený: pre pracovníkov účtovníctva a výkazníctva, vnútorného auditu, analytikov, manažment a všetkých tých, ktorí pracujú s KÚZ

Obsah seminára:

 • Konsolidovaná účtovná závierka v zákone o účtovníctve
 • Prehľad zmien v štandardoch, dotýkajúcich sa konsolidovanej účtovnej závierky 
 • IFRS 10  - Konsolidovaná účtovná závierka - nový koncept kontroly /ovplyvňuje metódy a rozsah konsolidácie/
 • IFRS 11 - Spoločné dohody /ruší pomernú metódu konsolidácie, nahrádza ju metódou ekvivalencie/
 • Zrušenie štandardu IAS 31 a novela štandardov IAS 27 a IAS 28
 • Nový štandard IFRS 12 - Zverejnenie podielov v iných účtovných jednotkách - praktické ukážky
 • Praktické príklady kontroly nad ÚJ v zmysle nového prístupu IFRS 10, ukážky z praxe
 • Analýza pôvodného rozsahu konsolidácie, možné zmeny v rozsahu a použitých metódach konsolidácie
 • Zváženie dopadu zmeneného rozsahu konsolidácie - do účtovníctva a výkazníctva, do prevádzkových záležitostí, do oblasti zamestnancov, systémov a procesov
 • Príprava plánu konsolidácie a implementácia zmenených postupov a pravidiel konsolidácie
 • Prípady a ukážky nového prístupu ku KÚZ z praxe
 • Ostatné problémy, diskusia priebežne

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.