Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5926 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5475 - 25%)

Mäkké zručnosti (5390 - 25%)

Manažérske zručnosti (5185 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Banková regulácia a BASEL III /2-denný seminár/

aj ako interný seminár s prvkami individuáleho zamerania

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 210.00 € bez DPH | 210 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava pri druhom a nasledujúcom účastníkovi z jednej spoločnosti

Cieľ: oboznámiť účastníkov s problematikou BASEL III a s podkladovými smernicami EÚ s tým spojenými

Určené pre: pracovníkov vnútornej kontroly a auditu bánk, pracovníkov útvaru riadenia rizík, manažmentu banky, právnikov a obchodníkov s CP

Obsah:

  • súčasný legislatívny stav v oblasti bankovej regulácie a dohľadu nad bankami
  • prehľad bankou podstupovaných rizík
  • aktuálne smernice EÚ v oblasti bankovej regulácie
  • smernica CRD IV, nariadenie CRR a Basel III
  • implementácia Basel III do legislatívy SR
  • Basel III  - zmeny oproti Basel II
  • podrobný rozbor jednotlivých zmien
  • postupy a časový harmonogram ich zavádzania
  • Basel III a NBS - aktuálne zmeny
  • otázky, diskusia priebežne

Spôsob vedenia seminára: malá skupina, interaktívny charakter, konzultačný typ s možnosťou nastolenia praktických otázok a situácií, prispôsobenie štruktúre a požiadavkám skupiny

Lektor: Doc.Ing.B. Petrjánošová,CSc.