Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5439 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5085 - 25%)

Mäkké zručnosti (5049 - 25%)

Manažérske zručnosti (4829 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA PRI PREDAJI / 2-denný seminár/

- pre otvorené skupiny, otvára sa podľa záujmu, ale aj pre uzatvorené skupiny jednej spoločnosti

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 230.00 € bez DPH | 230 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminárazvýšenie mäkých zručností, získať základné obchodné zručnosti nutné pre predaj a zvládnutie obchodného  prostredia, osvojiť si podstatu budovania obchodných vztahov a potreby zvyšovania spokojnosti klientov

Určený pre:  zamestnancov na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzačov o zamestnanie, absolventov stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni, 16 hodín

Termín konania:  po dohovore s klientom, felxibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek 

Profil absolventa:  kurz efektívnej komunikácie pri predaji poskytne účastníkom  základné obchodné zručnosti nutné pre predaj a zvládnutie obchodného  prostredia,  umožní im pochopiť potrebu budovania   obchodných vzťahov s klientmi zamerané na zvyšovanie spokojnosti klientov a uspokojovanie ich potrieb

Obsahová náplň: je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe požiadaviek klienta je možné obsah upraviť a doplniť

  Komunikácia s interným a externým klientom – 1 hod.

 • Filozovia interného, externého klienta
 • Typológia klientov 
 • Čím je pre nás klient v predaji 

 Profesionalita predajcu – 1 hod.

 • Odbornosť predajcu
 • Organizačné schopnosti
 • Sociálne zručosti

   Štruktúra efektívneho predajného rozhovoru – 3 hod.

 • Kontaktná fáza, budovanie vzťahovej roviny rozhovoru,
 • Fáza zisťovania, definovanie potrieb,
 • Fáza ponuky, prezentácie,
 • Fáza predaja,

    Kvalita verbálneho a neverbálneho prejavu  - 3 hod.

 • Rečový prejav, kvalita a jeho význam v predaji
  • Zásady efektívnej komunikácie a verbálna pohotovosť
  • Význam reči tela pri predaji, neverbálne signály kúpy

  Práca s námietkami, argumentácie  - 2 hod.

 • Príčiny námietok  v komunikácii s klientom,
 • Prevencia námietok  vo vzťahovej a vecnej rovine komunikácie,
 • Reagovanie na námietky klientov,
 • Techniky ošetrovania námietok,
 • Argumentácie, ich využitie v predaji

  Modelové situácie,videotréning, spätná väzba – 6 hod.

 • Príprava individuálnych modelových situácií zameraných na predaj
 • Videotréning, analýza, spätná väzba

Lektori: s vysokou odbornosťou, profesionalitou a bohatými praktickými skúsenosťami