Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4138 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3722 - 24%)

Mäkké zručnosti (3808 - 25%)

Manažérske zručnosti (3601 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

IAS/IFRS pre KONSOLIDOVANÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU /3-denný samostatný modul akreditovaného vzdelávania IAS/IFRS/

- otvára sa podľa záujmu, možnosť aj interného seminára

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 350.00 € bez DPH | 350 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Charakter modulu: zameraný na IAS/IFRS pre oblasť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky, s aktuálnymi zmenami pre rok 2016,  je ukončený osvedčením o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

POZOR: seminár je zameraný prakticky, s dielčimi praktickými cvičeniami a súhrnným príkladom konsolidácie dcérskej spoločnosti , so zdôraznením posledných aktuálnych zmien

Obsah:

  • Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS
  • IFRS 3 - Podnikové kombinácie
  • IAS 27 -  Individuálna účtovná závierka
  • IAS 28 - Investície do pridružených  a spoločných podnikov
  • IFRS 10 - Konsolidovaná účtovná závierka
  • IFRS 11 - Spoločné dohody
  • IFRS 12 - Zverejnenie podielov v iných jednotkách
  • Dielčie praktické príklady a cvičenia z oblasti zostavovania konsolidovanej ÚZ
  • Súhrnný príklad na konsolidáciu dcérskej spoločnosti

Rozsah: 24 hodín/3 dni

Forma vedenia seminára: aktívny prístup, obsažné podkladové materiály, práca v malej skupine, riešenie problémov, názornosť výučby, praktické príklady, diskusia

Lektori: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc., Ing. Renáta Hornická, PhD. - obidve sa dlhodobo zaoberajú problematikou IAS/IFRS, skúsené lektorky