Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5983 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5510 - 25%)

Mäkké zručnosti (5425 - 25%)

Manažérske zručnosti (5220 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

KOMUNIKÁCIA a KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI /akreditovaný 2-denný seminár/

- pre otvorené skupiny, otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 240.00 € bez DPH | 240 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminárazvýšenie mäkých zručností, zdokonalenie efektívnej komunikácie, osvojenie profesionálnej komunikácie s klientami/obchodnými partnermi, zlepšenie  sa v aktívnom načúvaní, získanie  schopnosti zdolávať chyby a bariéry v komunikácii, využívanie empatie a asertivity v komunikácii

Určený pre:  zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/18 hodín 

Termín konania: po dohode s klientom, felxibilné rozloženie času

Profil absolventa: 

 • zdokonaliť si  schopnosť efektívne komunikovať
 • zdokonaliť si komunikačné zručnosti a ich využitie pre dosiahnutie úspechu
 • naučiť sa profesionálne komunikovať s klientami/obchodnými partnermi, zlepšiť  sa v aktívnom načúvaní a podávaní spätnej väzby
 • naučiť sa využívať v komunikácii empatiu a asertivitu
 • získať schopnosť zdolávať chyby a bariéry v komunikácii

Obsahová náplň:  je akreditovaná ministerstvom školstva v rozpísanej podobe, každý absolvent dostanenie osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe špecifických požiadaviek klienta je možné obsah seminára upraviť a doplňiť.

Komunikácia a komunikačný modul – 6 hod.

 • definícia komunikácie a na čo v jednaní s ľuďmi slúži
 • schéma komunikácie cez telefón
 • štruktúra hovoru
 • formy komunikácie
 • základné komunikačné štandardy
 • najčastejšie chyby a bariéry v komunikácii a ako sa im vyhnúť

Typy komunikácie – 6 hod.

 • intrapersonálna, interpersonálna (symetrická, asymetrická, prostredníctvom spojovacieho článku)
 • osobná, telefonická, písomná, elektronická, audiovizuálna
 • verbálna, nonverbálna, paraverbálna

Vedenie rozhovoru – 6 hod.

 • štruktúra rozhovoru
 • spätná väzba a jej význam
 • umenie načúvať klientovi/obchodnému partnerovi a jeho prínos
 • typológia osobnosti a komunikácia s jednotlivými typmi
 • presvedčovanie, argumentácia

Lektori:  významné odborníčky, skúsené lektorky s dlhoročnou praxou v danej oblasti - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári