Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5439 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5085 - 25%)

Mäkké zručnosti (5049 - 25%)

Manažérske zručnosti (4829 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA a OBCHODNÉ ROKOVANIE /akreditovaný 2-denný seminár/

- pre otvorené skupiny, otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 230.00 € bez DPH | 230 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: zvýšiť mäkké zručnosti, rozvíjať profesionalitu obchodného zástupcu a lepšie poznať štruktúru efektívneho obchodného rokovania, získať zručnosti efektívneho zvládania námietok klientov, osvojiť si zručnosti vyjednávania a obchodného rokovania

Určený pre: zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín

Termín konania: po dohode s klientom, flexibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Profil absolventa: kurz poskytne účastníkom podnety ako rozvíjať profesionalitu obchodného zástupcu a lepšie poznať štruktúru efektívneho obchodného rokovania, budú mať možnosť identifikovať si vlastné silné a slabé stránky v komunikácii s klientom ako obchodným partnerom, získajú zručnosti efektívneho zvládania námietok klientov a spoznajú svoje pozitíva a negatíva v procese vyjednávania a obchodného rokovania

Obsahová náplň: je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe požiadaviek klienta je možné obsah seminára upraviť a doplniť

Základné predpoklady efektívneho obchodného rokovania - 1 hod.

 • Rozdiel obchodného rokovania, vyjednávania a bežného predaja
 • Obsah a štruktúra obchodného rokovania
 • Osobnosť obchodného zástupcu

Vecná a vzťahová rovina v obchodnej komunikácii – 3 hod.

 • Vysielateľ, prijímateľ informácií
 • Informácie a budovanie vzťahov
 • Vplyv verbálneho a neverbálneho prejavu na efektívny obchod

Vyjednávanie a presviedčanie – 2 hod.

 • Postup pri vyjednávaní a presviedčaní
 • Dôležité prvky pri vyjednávaní (ľudia, záujmy a potreby, voľby, štandardy)
 • Pozičné vyjednávanie - tvrdé a mäkké
 • Principiálne vyjednávanie
 • Štyri konfigurácie vyjednávania (horizontálne, vnútorné, vertikálne, tieňové)
 • Štýly presviedčania

Fázy obchodného rokovania, štruktúra rokovania – 2 hod.

 • Príprava na obchodné rokovanie
 • Úvod stretnutia, prvý dojem, očakávania klienta
 • Získavanie a analýza informácií o klientovi
 • Ponuka produktov, služieb – kvalitná prezentácia
 • Námietky, identifikácia a diferenciácia opodstatnených a neopodstatnených námietok
 • Ukončenie obchodného rokovania
 • Starostlivosť o klienta po obchodnom rokovaní

Práca s námietkami, argumentácie – 2 hod.

 • Príčiny námietok v komunikácii s klientom,
 • Prevencia námietok vo vzťahovej a vecnej rovine komunikácie,
 • Reagovanie na námietky klientov,
 • Techniky ošetrovania námietok,
 • Argumentácie.

Modelové situácie,videotréning, spätná väzba – 6 hod.

 • Príprava individuálnych modelových situácií obchodného rokovania
 • Videotréning, analýza, spätná väzba

Lektori: významné odborníčky, s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami - podrobnejšie informácie a referencie budú poskytnuté pri rokovaní o seminári