Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ODLOŽENÁ DAŇ v ÚZ 2020 - podľa IFRS a národnej legislatívy /1dňový kurz/

otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s odloženou daňou v zmysle národnej legislatívy a podľa IFRS v aktuálnej verzii 2020

Určený pre: pracovníkov v oblasti daní, účtovníctva, výkazníctva, vnútornej kontroly a auditu, controllingu, ekonomických a finančných útvarov, managementu, daňových poradcov a externých audítorov, pre pracovníkov NBS 

Obsah seminára:

 • Aktuálna legislatíva k odloženej dani
 • Vymedzenie odloženej dane v účtovníctve podnikateľov /§10 postupov/ – posledné zmeny
 • Vymedzenie odloženej dane v IAS 12 – rozdiely proti SAS – posledné zmeny
 • Dočasné rozdiely /zdaniteľné a odpočítateľné/ – príklady – zamerané na špecifiká aktuálneho obdobia
 • Výpočet odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej pohľadávky – príklady
 • Odhad a možnosti zaúčtovať odloženú daňovú pohľadávku
 • Odložená daň pri zmene sadzby dane z príjmov – zamerané na špecifiká zmeny sadzby aktuálneho obdobia
 • Príklady na korekciu odloženej dane z predchádzajúceho obdobia
 • Odložená daň s dopadom do kapitálu – príklady
 • Odložená daň vo výkazoch účtovnej závierky, požiadavky na informácie v poznámkach podľa národnej legislatívy a podľa IAS 12
 • Diskusia, otázky, problémy

Forma výučby: účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, riešenie praktických otázok a problémov, príklady, diskusia, práca v malej skupine /v priemere 5 účastníkov/, výmena skúseností, možnosť riešenia vlastných otázok a problémov

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva, IAS/IFRS a daní -  skúsená lektorka