Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4173 - 27%)

Dane a účtovníctvo (3744 - 24%)

Mäkké zručnosti (3838 - 25%)

Manažérske zručnosti (3627 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

RIADENIE a KONTROLA OPERAČNÉHO RIZIKA /1-denný seminár/

- aj ako konzultačný seminár

Dátum konania: 25.01.2018 - 25.01.2018
Dátum uzávierky: 19.01.2018
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 % množstevná zľava

Cieľ :  oboznámiť účastníkov s operačným rizikom, s jeho podstatou, vymedzením, kvantifikáciou a riadením,  s najčastejšími prípadmi operačného rizika v praxi a  s tým spojenými značnými stratami v spoločnosti

Určený pre: pracovníkov manažmentu, útvaru riadenia rizík, pracovníkov v oblasti vnútornej kontroly a auditu, controllingu, účtovníctva a výkazníctva,  finančných útvarov a analytikov

Obsah :

Vymedzenie operačného rizika, definícia, prepojenosť s inými rizikami:

 • definícia operačného rizika /nejednoznačnosť jeho vymedzenia/
 • prepojenie operačného rizika a ostatných rizík
 • základné oblasti a typy operačného rizika

Operačná strata:

 • definícia operačnej straty
 • klasifikácia typov stratových udalostí
 • druhy straty z operačného rizika z hľadiska účinku

Meranie operačného rizika:

 • prístupy merania
 • metóda základného ukazovateľa
  štandardizovaná metóda
 • pokročilé metódy

Riadenie operačného rizika:

 • možnosti riadenia operačného rizika
 • útvar riadenia rizík a ostatné útvary – ich povinnosti pri riadení operačného rizika

Obmedzenie operačného rizika všeobecne:

 • prevencia výskytu a obmedzovanie následkov,
 • poistenie, hmotná zodpovednosť zamestnancov a havarijné plány

Obmedzenie operačného rizika regulátorom /pri finančných inštitúciach/:

 • odporúčania v oblasti operačného rizika v Basileji II a III
 • opatrenie NBS a operačné riziko

Otázky, problémy, diskusia

Forma vedenia: seminár je vedený aktívnou formou, s malým počtom účastníkov /3-5/, s možnosťou prediskutovania problémov a otázok vlastného podnikateľského prostredia a so vzájomnou výmenou skúseností

Lektorka:
doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou financií,  riadenia rizík a účtovníctvom.