Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

Osobitosti účtovníctva obchodníkov s cennými papiermi

- aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ semináraoboznámiť účastníkov s  osobitosťami účtovníctva obchodníkov s CP 

Určený:  najmä pre asistentov audítorov, ktorí skladajú audítorskú skúšku, ale aj pre tých audítorov, ktorí auditujú ÚZ obchodníkov s CP

Obsah seminára

  • osobitosti činnosti obchodníka s CP - obchodovanie na vlastný účet, obchodovanie na cudzí účet, iné činnosti
  • legislatívne normy pre vedenie účtovníctva a vykazovanie obchodníkov s CP, možnosť voľby medzi národnou legislatívou a IAS/IFRS
  • postupy účtovania a rámcová účtová osnova obchodníkov s CP stanovená opatrením MF SR, prehľad tried, skupín, účtov
  • účtovanie operácií s CP - názorné príklady 
  • účtovanie derivátov - názorné príklady
  • účtovanie na podsúvahových účtoch - názorné príklady
  • osobitosti oceňovania, preceňovanie na reálnu hodnotu a testy na zníženie hodnoty majetku
  • ÚZ obchodníka s CP podľa národnej legislatívy, obsah, štruktúra - názorné príklady
  • ÚZ obchodníka s CP podľa IFRS, obsah, štruktúra - názorné príklady
  • ostatné problémy, otázky, diskusia

Spôsob práce: seminár bude vedený prakticky, účastníci dostanú obsažné podkladové materiály, diskusia a výmena názorov

Lekorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc. – dlhodobo sa zaoberá problematikou účtovníctva finančných inštitúcií, skúsená lektorka