Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5983 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5510 - 25%)

Mäkké zručnosti (5425 - 25%)

Manažérske zručnosti (5220 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

PERSONÁLNY MANAŽMENT /3-denný seminár/

pre ucelené skupiny

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: termín, miesto konania a cena na základe dohody
Cena: 0.00 € bez DPH | 0 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: absolvent pochopí význam personálneho manažmentu, jeho podstatu a vývoj, moderné metódy práce s ľuďmi, zistí obsah a zameranie práce s ľuďmi, spôsoby rozvoja zamestnancov, získa poznatky o spôsoboch motivácie a odmeňovania ľudí, bude sa orientovať v oblasti pracovného práva

Určený pre:  zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný , TOP a všetky úrovne manažérskeho riadenia, SZČO, pracovníci personálneho oddelenia a všetci tí, ktorí prichádzajú do styku s riadením ľudí

Dĺžka trvania: 3 dni/24hodín

Termín konania: po dohode s klientom, flexibilné rozloženie času, vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Cena seminára: po dohode s klientom, po zohľadnení jeho  požiadaviek, cena začína od 1180,- € bez DPH za skupinu

Obsahová štruktúra :

Podstata a význam personálneho manažmentu v spoločnosti – 2 hod.

 • Personálny manažment
 • Personalistika ako špecializovaná činnosť
 • Kľúčové kompetencie personalistiky

Personálne plány, procesy a činnosti  - 6 hod.

 • Personálne plány ako základ riadenia ľudských zdrojov
 • Organizačná štruktúra
 • Kľúčové personálne procesy
 • Hlavné personálne činnosti
 • Personálny audit

Riadenie výkonu a odmeňovania zamestnancov - 2 hod.

 • Riadenie výkonu a odmeňovania
 • Finančné a nefinančné motivácie zamestnancov
 • Funkčné hodnotenie zamestnancov, metódy hodnotenia

Rozvoj zamestnancov - 8 hod.

 • Plány kariérového rozvoja
 • Personálne plány ako základ riadenia ľudských zdrojov
 • Nové formy vzťahu k zamestnancom

Právo a právna kultúra organizácie – 4 hod.

 • Zákonník práce
 • Kolektívne vyjednávania
 • Formovanie právnej kultúry, právne povedomie

Personálna politika  - 2 hod.

 • Personálna politika, jej obsah a zameranie
 • Typy personálnej politiky, nové trendy

Profil lektora: významný odborník z oblasti personálneho manažmentu /z ČR/, s bohatými praktickými skúsenosťami - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári