Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (5439 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5085 - 25%)

Mäkké zručnosti (5049 - 25%)

Manažérske zručnosti (4829 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA /2-denný seminár/

- otvorené skupiny, otvára sa podľa záujmu

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 230.00 € bez DPH | 230 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ seminára: zvýšiť mäkké zručnosti, získať vedomosti a zručnosti v oblasti telefonického prejavu, rozšíriť si poznatky z oblasti stránky reči, práce z hlasom, na modelových situáciách sa pripraviť na telefonický rozhovor

Určený pre: zamestnanci na všetkých pozíciach zamestnaneckej štruktúry, stredný a TOP manažment, SZČO, uchádzači o zamestnanie, absolventi stredných a vysokých škôl, osoby uvoľnené z trhu práce, osoby s rodinnými povinnosťami

Dĺžka trvania: 2 dni/16 hodín, flexibilné rozloženie času vrátane víkendov a iných špecifických požiadaviek

Cena seminára: sa dohodne s konkrétnym klientom, na základe špecifikácie jeho požiadaviek

Profil absolventa: kurz poskytne účastníkom vedomosti a zručnosti v oblasti telefonovania, účastníci sa dozvedia ako zvyšovať kvalitu telefonického prejavu v bežnej pracovnej komunikácii ako aj pri riešení obchodných rozhovorov, získajú poznatky z oblasti zvukovej stránky reči, verbálnej pohotovosti, práce s hlasom, prakticky si vyskúšajú na modelových situáciách ako pripraviť a realizovať efektívny telefonický rozhovor

Obsahová náplň: je akreditovaná ministerstvom školstva v podrobne rozpísanej podobe, každý absolvent dostane osvedčenie s celoštátnou platnosťou, na základe špecifických požiadaviek je možné obsah upraviť a doplniť

Prenos informácií cez telefón – 1 hod.

 • Špecifiká prenosu informácií cez telefón
 • Zásady efektívnej komunikácie (spoločná reč, kontext dávkovanie informácií, aktívne počúvanie, spätná väzba)
 • Roviny komunikácie, budovanie vzťahu s volajúcim

Bariéry pri prenose informácií cez telefón – 3 hod.

 • Situačné (hluk, prostredie, vyrušovanie...)
 • Komunikačné (nedostatky v jazykovom prejave, nepočúvanie...)
 • Vzťahové (nízka miera empatie, antipatia, zaujatosť..)

Aktívne počúvanie a jeho význam pri telefonovaní - 2 hod.

 • Charakteristika aktívneho počúvania, rozdiel medzi aktívnym počúvaním a nepočúvaním, výberové počúvanie
 • Význam aktívneho počúvania v priamom a v telefonickom rozhovore, ich rozdiel
 • Znaky aktívneho počúvania

Kultúra jazykového prejavu – 2 hod.

 • Zvuková stránka reči a jej význam v jazyku
 • Slovná zásoba, výber slov, obsah a význam
 • Zložky zvukovej stránky reči, jej význam v telefonickom rozhovore
 • Absencia vizuálnej podpory pri telefonovaní

Štruktúra telefonického rozhovoru2 hod.

 • Prvý dojem aj cez telefón, imidž osoby, imidž firmy...
 • Štruktúra rozhovoru, úvod – jadro- záver
 • Rady pre efektívne telefonovanie.
 • Odkazy pre inú osobu
 • Riešenie ťažkých situácií

Modelové situácie, audiotréning, spätná väzba – 6 hod.

 • Príprava individuálnych modelových situácií telefonických rozhovorov
 • Audiotréning, analýza, spätná väzba

Lektori: významné odborníčky v danej oblasti s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami a dlhoročnou lektorskou praxou - podrobnejšie informácie a referencie poskytneme pri rokovaní o seminári