Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (4850 - 27%)

Dane a účtovníctvo (4501 - 25%)

Mäkké zručnosti (4560 - 25%)

Manažérske zručnosti (4317 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ÚČTOVNÍCTVO BÁNK - cyklus seminárov

- otvára sa v prípade záujmu, aj ako interný seminár - možné absolvovať aj ako samostatné semináre /cena je uvedená za každý jednotlivý seminár/

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 0 %

Cieľ: oboznámiť účastníkov s problematikou účtovania v jednotlivých stanovených okruhoch a s účtovnou závierkou podľa IAS/IFRS, so zdôraznením aktuálnych problémov, vzdelávacia aktivita je nastavená ako cyklus seminárov, je však možné absolvovať iba vybrané semináre

Určené pre: pracovníkov /aj novoprijatých/ v oblasti metodiky a vedenia účtovníctva, výkazníctva, daní, controllingu, vnútornej kontroly a auditu a analytikov, finančných útvarov, útvarov riadenia rizík a kapitálového trhu bánk a pobočiek zahraničných bánk, ako aj pre pracovníkov regulácie a dohľadu nad bankami a externých audítorov

Termín konania:bude nastavený na jednotlivé semináre po prihlásení minimálneho počtu 5 účastníkov, prosím posielajte predbežné prihlášky, seminár je možné uskutočniť aj ako interný s nastavením vlastných požiadaviek na rozsah a obsah seminára

Obsah seminárov: účtovanie a vykazovanie v rozsahu problematiky jednotlivých okruhov v zmysle IAS/IFRS, upozornenie na variantné riešenie, na možné vlastné prístupy bánk k tvorbe metodiky vedenia účtovníctva, účtovej osnovy a výkazov ÚZ

Prehľad seminárov:

1. seminár: Účtovanie vkladových a úverových operácií banky

2. seminár: Účtovanie cenných papierov - vlastných operácií a operácií pre klientov

3. seminár: Účtovanie derivátov

4. seminár: Účtovanie HM,NM,zásob a operácií s tretími osobami

5. seminár: Účtovanie vlastných zdrojov a dlhodobých cudzích zdrojov

6. seminár: Účtovanie na výsledkových účtoch nákladov a výnosov

7. seminár: Účtovanie v podsúvahe

8. seminár: Účtovná závierka bánk

Rozsah a cena seminárov: každý seminár v rozsahu 1 deň, cena každého seminára 150,- Eur /neplatca DPH. Pri prihlásení na viac ako jeden z cyklu seminárov poskytneme zľavu.

Lektori: významní odborníci teórie a praxe