Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6085 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5570 - 25%)

Mäkké zručnosti (5486 - 24%)

Manažérske zručnosti (5280 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

VZOROVÁ ÚZ podľa IFRS /1-denný seminár/ - praktický rozbor

- otvára sa podľa záujmu, aj ako konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava, po dohode aj v iných mestách
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 10 % množstevná zľava

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s aktuálnou vzorovou ÚZ zostavenou podľa IFRS - s praktickým rozborom jej jednotlivých častí, vždy s odkazmi na konkrétne body príslušných IAS/IFRS

Určený: najmä pre pracovníkov z oblasti vykazovania, ale aj pre účtovných a daňových pracovníkov, manažment, analytikov a pracovníkov vnútorného auditu, externých audítorov

Obsah seminára:

  • Vzorová ÚZ podľa IFRS - obsah, špecifiká aktuálneho roka
  • Prehľad IAS/IFRS použitých pri jej zostavení s dôrazom na nové štandardy pre aktuálny rok
  • Výkaz o finančnej situácii - praktický rozbor jednotlivých položiek
  • Výkaz ziskov a strát a ostatného výsledku - praktický rozbor jednotlivých položiek - špecifiká aktuálneho roka
  • Výkaz pohybu vlastného imania - praktický rozbor jednotlivých položiek
  • Výkaz CF - rozbor obidvoch možností jeho zostavenia
  • Podrobný rozbor poznámok - obsah, štruktúra, väzba na ostatné výkazy, povinné informácie podľa IAS1 a podľa ostatných IFRS
  • Otázky, problémy, diskusia s možnosťou nastolenia vlastných pracovných problémov priebežne
  • Ostatné podľa zloženia skupiny

Forma výučby: účastníci dostanú vzorovú účtovnú závierku podľa IFRS, práca v malej skupine, riešenie praktických otázok a problémov, diskusia, samostatná práca

Lektor: doc.Ing.Božena Petrjánošová,CSc.