Na semináre sa môžte prihlasovať vyplnením prihlášky v spodnej časti stránky pri rozkliknutom jednotlivom seminari. Prihlásiť sa môžte ako na pripravované tak aj na realizované, Vašu prihlášku budeme evidovať a následne pri nazbieraní minimálneho počtu účastníkov bude stanovený termín, ktorý Vám bude oznámeny.
 

Prihlásenie

Anketa

Záujem v oblasti ďalšieho vzdelávania prejavujem najmä o :

Akt. legislatívne zmeny (6038 - 27%)

Dane a účtovníctvo (5537 - 25%)

Mäkké zručnosti (5452 - 24%)

Manažérske zručnosti (5246 - 24%)

Registrácia lektorov

Vyhľadávanie

ZMENY v legislatíve a účtovníctve FONDOV /1-denný seminár/

- otvára sa podľa záujmu, aj ako interný, príp. konzultačný seminár

Dátum konania: -
Dátum uzávierky:
Miesto konania: Bratislava
Cena: 150.00 € bez DPH | 150 € s DPH
Zľava: 20 % množstevná zľava pri druhom a nasledujúcom účastníkovi z jednej spoločnosti

Cieľ: seminár si kladie za cieľ oboznámiť účastníkov s podstatnými zmenami v legislatíve v oblasti kolektívneho investovania, starobného dôchodkového sporenia, zmenami v oblasti zákona o účtovníctve a zmenami v postupoch účtovania a zostavovania účtovnej závierky fondov pre aktuálny rok

Určené pre: pracovníkov z oblasti účtovania, vykazovania, vnútornej kontroly a auditu podielových fondov, dôchodkových fondov  a doplnkových dôchodkových fondov, ako aj ich správcov a depozitárov, externých audítorov a daňových poradcov

Obsah:

  • Zákon o kolektívnom investovaní, prehľad aktuálnych zmien
  • Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, prehľad aktuálnych zmien
  • Zmeny v zákone o účtovníctve
  • Opatrenie MF SR pre postupy účtovania a účtovnú závierku podielových fondov, dôchodkových fondov a doplnkových dôchodkových fondov v znení aktuálneho roka, so zdôraznením posledných zmien
  • Zmeny vo výkazoch účtovnej závierky
  • Otázky, problémy, diskusia

Forma vedenia: práca v malej skupine, praktické ukážky a príklady, možnosť prediskutovania vlastných problémov, diskusia s lektorom a vzájomná výmena skúseností

Lektorka: doc.Ing.Božena Petrjánošová, CSc., dlhodobo sa zaoberá účtovníctvom fondov, skúsená lektorka